Mestre Irineu

Mestre Irineu

Raimundo Irineu Serra (1892-1971) is op 15 december 1892 geboren te Maranhão, een stad gelegen in het noorden van Brazilië, als kleinzoon van slaven die destijds door de kolonisten vanuit Afrika waren gebracht. Irineu, die opgroeide tot een zeer lange en sterke man, besloot op zijn 18e om de route te volgen van de rubbertappers, naar het westen in het Amazone regenwoud. In Peru werd hij door bevriende shamanen geïntroduceerd tot de thee die in de regio bekend stond als ayahuasca.

De Leer van de Santo Daime

De ervaring gaf hem een goddelijke revelatie van de Maagd Maria, in de verschijning van de ‘Rainha da Floresta’ (koningin van het woud). Irineu kreeg de opdracht om een spirituele doctrine op te richten, een syncretisme rond de consacratie van de sinds duizenden jaren gebruikte drank, binnen de context van de Christelijke cultuur en symbolisme, en gebruik makend van Indiaanse, Braziliaanse, Afrikaanse en Oosterse transcendentale wijsheid. In 1930 richtte Irineu de ‘Doutrina do Santo Daime’ op in Rio Branco, wat het eerste centrum was waar mensen van verschillende oorsprong Santo Daime konden drinken.

Mestre Imperador

De verering van de Santo Daime beweging groeide rond Mestre Irineu. In 1971, toen hij overleed, was hij reeds bekend als de ‘Mestre Imperador’ (meester van het imperium), het beginpunt van een spirituele lijn klaar voor de taak om de Santo Daime naar de gehele wereld te brengen, zoals zijn hymnen het zeggen. Één van zijn discipelen, Sebastião Mota de Melo, zou die verantwoordelijkheid op zich nemen.

Padrinho Sebastião

Padrinho Sebastião

Sebastião Mota de Melo (1920-1990), één van de naaste discipelen van Mestre Irineu, zette het werk van zijn meester voort. Sebastião begon visioenen te ontvangen waarin het regenwoud hem opriep om de stad te verlaten en terug te keren naar het woud. Padrinho Sebastião, zoals men hem begon te noemen, opende de weg naar het woud; na enkele experimenten werd het dorp ‘Céu do Mapiá’ (Hemel van Mapiá) opgericht in de Amazone, twee dagen per boot verwijderd van de bewoonde wereld.

Al vrij snel werd Céu do Mapiá bezocht door Braziliaanse en buitenlandse volgelingen, en kreeg de naam een uitstekend pelgrimsoord te zijn. Met ongeveer 700 bewoners, en een grote toevloed aan bezoekers, wordt Céu do Mapiá tegenwoordig beschouwd als moederkerk van een spirituele missie waarvan de kwaliteit wereldwijd erkend wordt.

Mestre Fundador

In 1991 overleed Padrinho Sebastião. Hij gaf de leiding van de Santo Daime door aan één van zijn zonen, Alfredo Gregório de Melo. Padrinho Sebastião realiseerde het model voor het communautaire leven binnen de Santo Daime leer. Madrinha Rita, zijn vrouw, leeft nog steeds in Céu do Mapiá, samen met haar kinderen en kleinkinderen, waar ze het waardevolle werk van Padrinho Sebastião beschermt, en bezoekers van over de hele wereld welkom heet.

Padrinho Alfredo

Padrinho Alfredo

In 1990 kreeg Alfredo Gregório de Melo, één van de zonen van Padrinho Sebastião en Madrinha Rita, de spirituele leiding over de Santo Daime. Onder zijn leiding werden er kerken geopend in Europa (Spanje, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Engeland, Ierland, Zwitzerland), Noord- en Zuid Amerika (Verenigde Staten, Canada, Mexico, Argentinië) en Japan. Tegelijk verzekerde hij de connectie van de religie met de natuur door een nieuwe gemeenschap, Céu do Jurua, in het maagdelijke woud te stichten.

CEFLURIS / ICEFLU

Om de ontwikkeling van de doctrine in goede banen te leiden, werd ‘Cefluris’ (Eclectic Centre of the Fluent Universal Light Raimundo Irineu Serra) opgericht, een NGO van filantropische, ambientale en culturele natuur, gezeteld in het dorp Céu do Mapiá.

Om ook de internationale groei die de kerk beleefde in de organisatie te verankeren werd in 1997 ICEFLU (Igreja do Culto Ecléctico da Fluente Luz Universa) opgericht, waarbij het heilige karakter van het sacrament statutair onderstreept werd alsmede de restrictie dat het gebruik en de verspreiding ervan uitsluitend door de bij ICEFLU aangesloten leden mag gebeuren.

Padrinho Alfredo’s twee belangrijkste institutionele verantwoordelijkheden zijn die van hoofdopzichter van IDA-Cefluris (het Sociale en Ambientale Instituut Raimundo Irineu Serra), en president van het Hoogste Doctrinale Advies. Dit is een raad van twaalf leden waarin zijn broer Padrinho Valdete vicepresident is en Madrinha Rita erelid voor het leven. Onder bescherming van IDA-Cefluris is de leer van de Santo Daime een gids voor het spirituele en communautaire werk in de komende decennia.

Nova Era

Op uitnodiging van de nationale kerken reist Padrinho Alfredo de wereld rond met zijn familie en muzikanten, om de kerken te begeleiden in hun spirituele ontwikkeling. Met hen brengt hij uit Brazilië de boodschap van het regenwoud zoals het onthuld is in de hymnen. Een ‘Nova Era’ (nieuwe tijd) van Harmonie, Liefde, Waarheid en Gerechtigheid.