Spiritueel werk

ICEFLU, “Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal”, is een spiritueel centrum dat zich richt op zelfkennis, de ervaring van het ‘Hoger Zelf’ en van de Goddelijke dimensie.

Om dit te bereiken wordt, in een religieuze context, het entheogene sacrament Daime gebruikt, dat door Padrinho Sebastião is omgedoopt tot ‘Santo Daime’. Het gebruik van entheogene substanties als sacrament blijkt deel van de vroegere grote religieuze tradities te zijn, en heeft de basis gelegd voor veel van de belangrijke religies van vandaag.

Onze lithurgische religie, die bestaat uit het drinken van het sacrament Santo Daime, wordt eclectisch genoemd omdat haar wortels liggen in een sterk syncretisme van verschillende volkse, culturele en religieuze elementen.

Binnen onze religie vinden het geloof in God, Jezus Christus, Maria, heiligen, engelen en spirituele wezens uit met name Christelijke, inheemse en Afrikaanse culturen een plaats. Het gebruik van het Santo Daime sacrament gebeurt tijdens de erediensten op de data van de officiële Santo Daime kalender, die de regels volgt zoals uiteengezet door Mestre Irineu en Padrinho Sebastião.

Hinários en de gemeenschap

Een spirituele raad bewaakt de tradities en ontwikkelingen van de kerk, en stemt de ontwikkeling van de kerk af op nieuwe contexten. Belangrijke delen van de religieuze kalender zijn de ‘Hinários’ (hymne boekjes, of het zingen van de hymnen) en Feitios (bereiden van de Santo Daime).

De hinários duren soms 12 uur en bestaan uit zingen en dansen rond een tafel in de vorm van een 6-puntige ster, begeleid door instrumenten en maracas. Feitios zijn de rituele werkzaamheden waarbinnen de productie van het sacrament verzorgd word en waarin de gemeenschap samenwerkt om de Santo Daime te bereiden die gedurende het jaar gedronken wordt.

Een ander belangrijk aspect van Santo Daime is de gemeenschap, het in de praktijk brengen van de doctrine. De gemeenschap is het referentiekader voor het spirituele werk van alle leden: alle ontvangen leringen gaan terug naar de gemeenschap en komen zo ten goede aan iedereen en het geheel.

Verbondenheid met de natuur

De Santo Daime doctrine is geboren in het regenwoud en opgebloeid door de mensen. De boodschappen, verzameld in de hymnen die zijn ontvangen door Mestre Irineu en andere spirituele leiders, zijn boodschappen van liefde voor de natuur en heel de schepping, en beschouwen de plantenwereld en de hele planeet als een heilige uiting van de aarde-moeder.

Santo Daime is onlosmakelijk verbonden met het regenwoud en haar behoud. Dit is ook een van de spirituele fundamenten. Om de milieu en sociale aspecten van het werk van onze kerk te ontwikkelen is de ‘Raimundo Irineu Serra Social and Environmental Institute’ opgericht. Doel van dit instituut is het leggen en onderhouden van partnerships voor duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door zijn leden in een gebied van bijna 200.000ha regenwoud dat behoort tot het ‘National Forest of the Purus’.