De Santo Daime religie kent verschillende rituele vormen, die “trabalhos” of “werken” worden genoemd. De basis wordt gevormd door het drinken van Santo Daime en het zingen van hymnen. Muziek en zang zijn steeds afgestemd op het doel van de verschillende werken. Alle erediensten worden geopend en gesloten met gebeden.

Hinario – danswerk

Het zingen en dansen van een Hinário, een verzameling van hymnen, is een feestelijk ritueel, dat plaatsvindt op de belangrijke dagen van onze kalender. Elk hinário is een reis door het spirituele leven van de ontvanger van het hinário. Door het continu herhalen van eenvoudige bewegingen in de mandala wordt een trance opgewekt, waardoor ieder zijn eigen spirituele reis maakt.

Concentração – concentratie

De Concentratie is het oudste ritueel uit de traditie en wordt op iedere 15e en 30e van de maand gehouden. Het centrale gedeelte vindt in stilte plaats. Hierin wordt ieder uitgenodigd voor een reis naar onze diepste kern, waar we inspiratie en inzicht zoeken voor alle aspecten van ons leven.

Cura – genezingsritueel

Cura betekent ‘genezing’. In de Cura’s worden hymnen gezongen om transformaties en heling te bevorderen. De Santo Daime kan een grote hulp zijn in de persoonlijke zuivering. Door te werken aan lichaam en geest kunnen blokkades worden doorbroken en kunnen deelnemers groeien naar een hoger spiritueel bewustzijn.

Santa Missa – Heilige Mis

Iedere eerste maandag van de maand wordt er een Santa Missa opgedragen aan de overledenen. Na het drinken van de Santo Daime worden de rozenkrans gebeden en speciale hymnen op langzame wijze gezongen. De tekst van deze hymnen begeleidt de ziel in de andere dimensie. Deze rituelen worden uitgevoerd door mensen die al langer vertrouwd zijn met het werken met de Santo Daime.

Fardamento (Initiatie)

De rituelen worden gedragen door geïnitieerde fardado’s. Een fardado aanvaardt de Santo Daime als zijn / haar spirituele pad en verbindt zich aan de doctrine van Mestre Irineu.
De inwijding bestaat uit het ontvagen van een kleine metalen ster die voortaan op de rituele kleding zal worden gedragen.

Feitio – het bereiden van Santo Daime

Dit ritueel vindt plaats op plekken waar de benodigde planten beschikbaar zijn en waar een “Casa Feitio” aanwezig is: een tempel waarin een op hout gestookt fornuis in de vloer is ingebouwd. Dit intense en dagenlange ritueel, grotendeels uitgevoerd in stilte, schept een spirituele band tussen de deelnemers, de heilige planten en het bos.

Na het drinken van Santo Daime plukken de vrouwen uit de gemeenschap de bladeren van de Rainha “de Koningin” (Psychotria Viridis), het maan-aspect. Vervolgens worden deze bladeren één voor één zorgvuldig schoongemaakt in gebed en tijdens het zingen van hymnen.

Bateção

De mannen oogsten de liaan Jagube (Banisteriopsis Caapi), het zon-aspect die in korte segmenten worden gekapt welke één voor één met een houten spatel zorgvuldig schoon worden geraspt. Dan worden ze door mannen in een synchroon ritme, met zware houten hamers tot vezels geklopt (de Bateção), waarbij hymnen worden gezongen.

Na deze urenlange voorbereidingen worden nu Jagube en Rainha samengebracht in grote pannen boven het vuur. Hier kunnen zon- en maan- krachten samensmelten en na enkele uren koken wordt de Santo Daime geboren.