Santo Daime – De Religie

De Santo Daime is een religie die begin 20e eeuw in Brazilië opkwam en die teruggrijpt op antieke tradities uit Brazilië, Afrika en Europa.

Centraal binnen de religie staat het drinken van het Sacrament Santo Daime, een psychoactieve drank die van oudsher door shamanen in het Amazone regenwoud gebruikt wordt om de spirituele dimensie binnen te treden.

Tegenwoordig zijn er Santo Daime kerken te vinden over heel de wereld, inclusief Nederland. Deze kerken bieden een rituele setting aan waarin men in een beschermde omgeving een spirituele reis kan maken naar diepere lagen van zichzelf, van de wereld en van de kosmos.

Santo Daime biedt een weg naar bewustwording en heling voor diegenen die ernaar op zoek zijn, en brengt een boodschap van Harmonie, Liefde, Waarheid en Gerechtigheid naar de gehele wereld.

lees meer

Santo Daime – Het Sacrament

Santo Daime is een entheogene thee afkomstig uit het Amazone regenwoud. Binnen de traditie waarvan Mestre Irineu de grondlegger is, dragen deze drank, de setting waarbinnen de drank gedronken wordt en de religie dezelfde naam: ‘Santo Daime’.

De naam ‘Daime’ komt van de portugese woorden “Dai me”, wat “geef mij” betekent. “Dai-me Força, Dai-me Luz, Dai-me Amor” (geef me kracht, geef me licht, geef me liefde) zijn vaak gehoorde woorden in de hymnen, en geven aan dat de Daime er is voor eenieder die er om vraagt.

lees meer

Santo Daime – Geschiedenis

Santo Daime is opgericht in 1930 in Rio Branco, Brazilië door Raimundo Irineu Serra, later Mestre Irineu genoemd.

Mestre Irineu maakte door bevriende shamanen kennis met ayahuasca. Zijn eerste ervaringen met de drank brachten hem in contact met de Maagd Maria, in de verschijning van de ‘Rainha da Floresta’ (Koningin van het Woud).

Na deze kennismaking kreeg hij de opdracht om een spirituele doctrine op te richten, een syncretisme rond de consacratie van de sinds duizenden jaren gebruikte drank, binnen de context van de Christelijke cultuur en symbolisme, en gebruik makend van Indiaanse, Braziliaanse, Afrikaanse en Oosterse transcendentale wijsheid.

lees meer

Santo Daime – Erediensten

De Santo Daime religie kent verschillende rituele vormen, die “trabalhos” of “werken” worden genoemd. De basis wordt gevormd door het drinken van Santo Daime en het zingen van hymnen.

lees meer

Santo Daime in Nederland

In Nederland zijn twee officiële Santo Daime kerken actief, welke zijn verbonden aan ICEFLU, de organisatie die belast is met de ontwikkeling en groei van de Santo Daime doctrine wereldwijd.

Deze kerken zijn Céu da Santa Maria en Céu dos Ventos.

In 2019 heeft de Hoge Raad besloten dat het ‘gebruik’ en in bezit hebben van Santo Daime, ayahuasca met ingang van 1 okt 2019 niet meer is toegestaan.

We gaan ervan uit dat dit tijdelijk is, de motivatie van de Hoge Raad is volgens ons namelijk zeer discutabel. Al vele internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat bij juist gebruik en bij een juiste setting Santo Daime en ayahuasca bijzonder heilzaam kunnen zijn.