Santo Daime

Gezondheidsinformatie

Deze gezondheidsinformatie is bedoeld om een kader te scheppen. Neemt u in geval van twijfel contact op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Voor een goede voorbereiding op het ritueel wordt geadviseerd om om tot uiterlijk 4 uur voorafgaande aan het werk licht eten met weinig of geen vet te eten, en 24 uur van te voren geen alcohol te gebruiken. Om de lichaamsenergie te bewaren wordt seksuele onthouding geadviseerd drie dagen voor en na het ritueel.

Voeding

24 uur voor en na een ritueel kan je het beste de volgende voeding te vermijden; deze voedingsmiddelen bevatten tyramine en geven daardoor een risico op grote bloeddrukstijgingen.

 • Alcohol (in het bijzonder bier, rode wijn, port en Chianti), maar ook alcoholvrij bier (i.v.m. biergist)
 • Gist in vitaminesupplementen, Marmite, Tartex.
 • Oude kaas, smeerkaas, smeltkaas, diverse soorten als Brie, Camembert, Emmentaler, Gorgonzola, etc.
 • Kippenlever, salami, cervelaatworst, andere vlees, vis of wildsoorten. (met name als het niet vers is) sojasaus, sojapasta, tempeh (tahoe mag wèl).
star

Medicijnen

In de Santo Daime thee bevinden zich enzymremmende stoffen, z.g. MAO-remmers. Er zijn diverse ongunstige interacties bekend wanneer zowel de MAO-remmers in de Daime thee en bepaalde medicijnen gecombineerd worden. “Verboden” medicijnen zijn:

 • Alle sympathicomimetica (o.a. amfetamine, cocaïne, methylfenidaat, efedrine, metaraminol, bepaalde astmamiddelen).
 • Bepaalde medicamenten tegen hoest, verkoudheid en hooikoorts die zonder recept te verkrijgen zijn zoals: Otrivin en dextromethorfan bevattende middelen (Dampo, VapoTab “Vicks”, Darolan e.a.).
 • Middelen tegen overgewicht zoals Ponderal vallen hier ook onder.MAO-remmers (Parnate, Nardil, Aurorix).
 • Vele (serotonerge) antidepressiva en andere middelen die bij psychiatrische stoornissen gegeven worden zoals: Prozac, Zoloft, Trazolan, Seroxat, Effexor, maar ook Sint Janskruid, lithium, alprazolam (Xanax), buspirone (Buspar),  L-tryptofaan (kan ook in reformmiddelen zitten), L-DOPA en Tegretol.
 • Bepaalde anti-asthma-medicatie zoals: Berotec, Bricanyl, Ventolin, Salbutamol, Terbutaline, Pulmadil, Serevent.
 • Middelen tegen hoge  bloeddruk: (ß-blokkers, methyldopa, thiazide diuretica, calcium antagonisten en ace-remmers).
 • Pethidine en gerelateerde narcotische analgetica (aspirine of paracetamol als pijnstiller is veilig).
 • Antibiotica


Nota bene: Prozac mag je niet meer gebruikt hebben tenminste 2 weken voorafgaande aan het ritueel.

Voorzichtigheid is ook geboden bij: Antihistaminica (in anti-allergie middeltjes), disulfiram, propanolol, hydralazine, carbamazepine.

Deze lijst is niet compleet; bij gebruik van medicijnen dient altijd bij de apotheek gecontroleerd te worden of deze te combineren zijn met MAO-remmers.

Een goed advies in het omgaan met artsen die medicijnen voorschrijven is tegen de arts (inclusief de tandarts!) te zeggen dat men Daime/Ayahuasca, dus MAO-remmers gebruikt.

star